راهنمای نویسندگان

ساختار مقاله:

ـ ساختار مقاله باید براساس عنوان، نام و نام خانوادگی نویسنده / نویسندگان، چکیده (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، طرح مسئله، متن، نتیجه‌گیری و کتابنامه و حداکثر در 9000 کلمه) با احتساب ارجاعات و پانویس‌ها باشد.

ـ در مقاله از قلم B Mitra یا B Nazanin  سایز 13 برای متن و سایز 10 برای زیرنویس‌ها استفاده‌شود. برای واژه‌ها و متون لاتین از قلم (Times New Roman) سایز 12 در متن و سایز 9 در زیرنویس استفاده شود.

ـ چنانچه بایستی در مقاله تصویرهایی به صورت عکس، سند و نقشه چاپ شود، تصویرها در فرمت الکترونیکی JPG با وضوح 300dpi و حجم کمتر از 700kb، در پوشه‌ای جدا از متن مقاله ارسال شوند. نویسندگان بایستی قانون مالکیت معنوی در استفاده از تصاویر نقشه‌ها و جدول‌ها را رعایت کنند.

ـ نظام ارجاع دهی: منابع به شیوه ارجاع درون متنی(APA)  به صورت نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار: شماره صفحه نوشته شود. مثال؛ (شفیعی کدکنی، 1370: 304)

صفحه اول مقاله:

۱ . عنوان کامل مقاله

۲ . نام و نام خانوادگی کامل نویسنده یا نویسندگان

۳ . آدرس پست الکترونیکی نویسنده یا نویسنده مسئول

۴ . چکیده فارسی و انگلیسی

۵ . واژه‌های کلیدی: بین ۳ تا ۵ کلمه

۶ . در پایین صفحه، مشخصات علمی نویسنده یا نویسندگان به ترتیب رتبه علمی دانشگاهی، رشته تحصیلی و محل کار یا تحصیل آورده شود.

۷ . در صورتیکه مقاله برگرفته از پایان نامه یا طرح پژوهشی باشد، نام سازمان یا نهادی که هزینه مالی

پروژه را پرداخت کرده است، در پاورقی صفحه اول درج گردد.